Trznfest 2021 se ne boji dežja

Še slab teden dni nas loči do začetka festivala Trznfest 2021 in za tiste, ki vas morda skrbi vremenska napoved, naj povemo, da bodo prireditve izvedene na zunanji lokaciji parkirišče za Kulturnim domom Trzin ob vsakem vremenu, saj smo organizatorji poskrbeli za streho, ki nas bo varovala pred morebitnim dežjem in tudi premočnim soncem.

Glede trenutno veljavnih odlokov pa pojasnjujemo, da se bo ob vstopu na prireditveni prostor preverjal pogoj PCT in sicer skladu s 3. in 4. členom Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 129/2021).

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja,
pri čemer se zaradi epidemioloških razmer število oseb na odprtih površinah omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe
iz skupnega gospodinjstva, vendar največ 100 udeležencev.
Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(2) Ne glede na prejšnji člen in prejšnji odstavek se zaradi epidemioloških razmer dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(3) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz prejšnjega odstavka ne velja za udeležence, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženi na javni prireditvi ali javnem shodu.
(4) Organizator javne prireditve ali javnega shoda iz drugega odstavka tega člena ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo
pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka tega člena. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja iz drugega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja tega pogoja ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.
(5) Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

4. člen

Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.


Način, kako bomo preverjali izpolnjevanje pogoja PCT pa bo v skladu z Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 129/2021 oz. ustreznim novim ukrepom, ki pride v veljavo po 22. avgustu.

Kaj to za vas, drage obiskovalce, pomeni?

To pomeni, da boste na prizorišče prišli “opremljeni” z ustreznim potrdilom. Za ustrezna potrdila po 4. čl. Odloka iz prejšnjega odstavka štejejo:

4. člen
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:

drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;

prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;

6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID‑19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

7. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Je te odloke potrebno spoštovati?

Veliko je nastalo polemik o tem, ali smo dolžni ta pravila kot organizatorji spoštovati ali ne, kdo in ali sploh nas lahko kaznuje za neupoštevanje teh pravil in podobno.

Vsem tistim odgovarjamo, da dokler niso ta pravila na ustrezen način “stornirana”, so v veljavi in – da, dolžni smo jih spoštovati, ker smo dolžni varovati zdravje obiskovalcev in nastopajočih kar v največji možni meri. S tem ne delamo nikakršne “propagande” za ali proti cepljenju – posameznik naj se o tem sam odloči v skladu z lastnimi prepričanji. Možnosti, kako na prireditev pristopiti, je več kot dovolj.

Če želimo opravljati dejavnost, za katero je naše društvo registrirano, in tako dati javnosti po več kot letu in pol dozo kulture, pa moramo, enako kot npr. pogoj prijave javne prireditve, prijave prireditve na SAZAS, IPF …., upoštevati tudi druga določila, ki v danem trenutku pogojujejo izvedbo.

Vsi sodelujoči posamezniki in nastopajoči bomo izpolnjevali pogoj PCT.

Ker je bil Trzin podhranjen dogodkov v preteklem letu in pol, verjamemo, da je 20. Trznfest kljub vsem dodatnim opozorilom in omejitvam mogoče izpeljati kakovostno in z varovanjem zdravja zainteresirane javnosti, zato le pridite, imeli se bomo lepo – četudi z masko, dokazili in dežnikom (za pot do nas in nazaj)!

vaša ekipa Trznfesta